Zápis do první třídy ZŠ


Zápis se koná v pátek, 11. února 2011 od 13 do 18 hodin ve třídě 1.A (první patro vlevo) v Základní škole v Radnicích. Dostaví se všechny děti, které jsou narozené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a dále děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky o jeden rok. Děti narozené po 1. září 2005 do 31. prosince 2005 se mohou k zápisu dostavit, avšak o jejich přijetí bude rozhodnuto dle celkového počtu zapsaných dětí a na základě lékařského a psychologického vyšetření. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti.

Mgr. Helena Veselá, ředitelka školy
SkolaJinak [35].jpg

Komentáře