Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016


Zápis do 1. ročníku se v Základní a Mateřské škole Radnice, příspěvková organizace koná 6. února 2015 v době od 13.00 do 18.00 hodin v prvním patře budovy – v učebnách prvního stupně.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a též děti, kterým byl pro školní rok 2014/ 2015 udělen odklad povinné školní docházky spolu s alespoň jedním zákonným zástupcem. K zápisu se mohou dostavit též zákonní zástupci dětí s dětmi narozenými od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009. O jejich přijetí bude rozhodnuto na základě vyjádření školského poradenského zařízení.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

rodný list dítěte

svůj občanský průkaz

skola.png

Komentáře