Zaměstnanci obce nelení


V současné době probíhá v obci souběžně několik drobných akcí. Informujme především o té, která zúžila nepřehlednou zatáčku u Dvončů. Výkopová zemina ležela na polovině silnice, opravena zde byla letitá nefunkční kanalizace. V Olešné se čistila obecní cesta „nad Piksojc“ od náletových dřevin a likvidovala obecním štěpkovačem. Počítá se s tím, že bude tato cesta zcela obnovena a bude možné po ní dojít (dojet) až do Svaťáku. Přibližně v polovině cesty roklí pak naleznete skupinu čtyř vzrostlých lip, kde stojí uprostřed dřevěný kříž. Ten stávající, poškozený hnilobou, bude zanedlouho vyměněn za nový a umístěna sem bude také dřevěná lavice. Při výkopech zde byly archeology nalezeny nějaké stopy po pravěkých předcích. Bádat budou dále. Němčovický kravín byl díky panu Strakovi probrán ze stavu klinické smrti a začíná se zaplaťpánbůh, opravovat. Nyní se čistí odpadní žlaby a zpevňuje cesta okolo.
003-3.JPG

Komentáře