Záměr směny pozemku

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání 2. listopadu 2006 usnesením č. 3/1-10/2006 záměr směny pozemku ppč. 62/3 o výměře 398m2, vedený jako orná půda ve vlastnictví obce Němčovice za ppč. 62/4 o výměře 396m2, zahrada, ve vlastnictví P. Berana z Prahy, oba v k. ú. Němčovice.
záměrI.jpg

Komentáře