Záměr směny pozemků

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. dubna 2012, usnesením č. 2-3/2012 schválilo záměr směny pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 236/2 o výměře 974 m2 (orná půda) za pozemky ve vlastnictví pana V.K. parc. č. 237/5 o výměře 610 m2 (zahrada) a parc. č. 344 o výměře 2831 m2 (orná půda), všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno: 3.5.2012
SWScan00198.jpg

Komentáře