Záměr směny nebo prodeje pozemku v kat. území Němčovice

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 28. května 2009 usnesením č.2/1-5/2009 záměr směny nebo prodeje pozemku pč. 233/23 o výměře 116 m2, vedeného jako orná půda v kat. území Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice.

Nabídky můžete zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 24. června 2009. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

Vyvěšeno: 30.5.2009
SWScan00128.jpg

Komentáře