Záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 229/3 o výměře 50 m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, který bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům podle usnesení ZO č. 6-2/2015 ze dne 26.2.2015 odst. c).

Vyvěšeno: 3.4.2015
2.jpg

Komentáře