záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 27. března 2008 usnesením č.2-4/2008 záměr prodeje pozemků pč. 1000/94 o výměře 60 m2, vedeného jako lesní pozemek a pozemku pč. 1000/95 o výměře 63 m2 vedeného jako lesní pozemek, oba v kat. území Olešná u Radnic a ve vlastnictví obce Němčovice Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 23. dubna 2008. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

V přiloženém dokumentu je chybně uvedeno datum, do kdy lze nabídky podávat. Správný termín je 23.4.2008. Za tuto chybu se všem omlouváme.

záměr prodeje.jpg

Komentáře