Záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání 2. listopadu 2006 usnesením č. 3/2-10/2006 záměr prodeje pozemků ppč. 62/5 o výměře 182m2, vedený jako orná půda, ppč. 62/4 o výměře 396m2, zahrada, ppč. 419/1 o výměře 124m2 ostatní plocha, vše v k. ú. Němčovice, celková výměra parcely je 702m2,podle ÚPO se jedná o stavební pozemek.

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 30. listopadu 2006.

Vyvěšeno na úřední desku dne 6.listopadu 2006
záměrII.jpg

Komentáře