Záměr prodeje nebo směny pozemku

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 23. února 2006 usnesením č.3-2/2006 záměr prodeje nebo směny pozemku: Pozemek pč. 1267/15 v k.ú. Olešná u Radnic o výměře 289 m2 vedený jako ostatní komunikace ve vlastnictví obce Němčovice Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 15. března 2006.
Karel Ferschmann, starosta
Vyvěšeno dne: 25. února 2006
Sejmuto dne:

Otevřít přílohu…
geometrický plán.jpg

Komentáře