Základní termíny sčítání lidu

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytu dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domu ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.

Existují tři základní cesty:
· Internet
· Předání sčítacímu komisaři
· Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz.

Konkrétní dotazy a seznam místních sčítacích komisařu bude zveřejnen po jeho poskytnutí Českou poštou a,s.

Komentáře

Nezařazené