Začala výstavba hasičárny v Němčovicích


Nejdříve bylo třeba odbagrovat terén pro novou stavbu. Zároveň s tím se vyřadil z provozu septik a kanalizace ze „školy“ se propojila rovnou na obecní čističku. Práce provedla firma pana Lukeše z Volduch. Po desinfekci bude septik ponechán na místě a zasype se. V pátek se již začala budovat opěrná stěna a zároveň zadní stěna hasičárny.
17.9.2005 002.jpg

Komentáře