Z obecní kroniky


Naše obec byla před padesáti lety obcí menších usedlostí. Největší a také nejstarší usedlost patřila Václavu Červenkovi, která měla výměru 16 ha. Několik usedlostí bylo kolem 10 ha. Menší usedlosti měly výměru cca 3-4 ha. Mužové z těchto malých usedlostí pracovali v průmyslu a na dolech na Chomli a Vranově. Obdělávali svá pole kravským potahem. Majitelé větších usedlostí vlastnili potahy volské a koňské…“ píše v obecní němčovické kronice kronikář pan Josef Správka. Dále popisuje události padesát let staré při zakládání JZD v obci. „Po založení JZD třetího typu v Němčovicích (20. září 1952) vystoupila hned v příštím roce část členů z družstva: Václav Spěváček, Miloslav Kratochvíl, Marie Šimicová, František Cajthaml, Josef Správka a Václav Háka. Státní statky převzaly půdu přestárlých majitelů (v roce 1955) cca 24 ha zemědělské půdy. Pracovní jednotka byla odměňována nízko, neb pracovní morálka byla špatná. Lidé byli totiž do JZD nahnáni pokutami a zastrašováním. V roce 1954 vystoupili z JZD další členové Václav Mrvík, Bohumil Lehký, Jaroslav Kvasnička, Václav Perk, Václav Auterský, Václav Procházka, Václav Černý, Vojtěch Spěváček, Anna Navarová a Jaroslav Mrvík. V tomto roce poklesla odměna na pracovní jednotku na 1,18 Kč. Místní JZD se stalo menšinovým – mělo 11 členů a celková výměra byla 80 ha. Po tomto období se družstvo začalo upevňovat. Nemalý vliv na finanční upevnění měla skutečnost, že vystoupivší členové museli zanechat v JZD vnesený inventář nebo jeho části – dobytek, stroje, budovy. Odvolání neměli vystoupivší členové nikde. V této době byla obec nejvíce znesvářena. Soukromí zemědělci měli pole na kraji katastru a pozemky horší bonity. Příděly krmiv a strojených hnojiv měli v porovnání s JZD minimální. Zato dodávky měli daleko větší než družstvo. Nesplnění dodávky některého produktu znamenalo další tresty a pokuty. Toto období trvalo do roku 1959, kdy byli soukromí zemědělci znovu přesvědčeni ku vstupu do JZD….“ píše dále ve svých pamětech Josef Správka. Bolševici v té době potřebovali ovládnout venkov potupnou a zlodějskou kolektivizací. Kdo se nepodřídil, nic mu nezůstalo, kdo se podřídil o vše přišel. Smutná doba našeho venkova. Divíte se, jak se do kroniky tyto informace dostaly? Zápis byl proveden v roce 1968, kdy na krátkou dobu cenzoři nefungovali…

Autor: Jife
Zdroj: Kronika obce Němčovice
stare03.jpg

Komentáře