Z hasičské historie


Na fotografii je Župní sjezd hasičů v Olešné u Radnic, který se konal, zítra na den přesně, před sedmdesátičtyřmi roky – 12. července 1931. Na snímku je zachyceno cvičení s žebříky.

Z kroniky: Župní sjezd Rokycanské župy v Olešné

O uspořádání Župního sjezdu v Olešné se olešenští hasiči snažili již v roce 1921. Bylo to období po první světové válce a hlavně vzniku samostatné Československé republiky. Sbor byl v té době velmi aktivní. Bohužel župa jejich návrh neschválila, a tak mohli zorganizovat pouze sjezd okrskový, jehož průběh se také velmi vydařil.
Župního sjezdu Rokycanské župy hasičské číslo 82 se v Olešné také dočkali. Bylo to o deset let později než původně plánovali, ale úspěch měla obrovský. Sice poválečné nadšení už poněkud opadalo, ale ani teď si nechtěli udělat ostudu a věnovali přípravě velkou péči.
Sjezd se konal 12. července 1931, zúčastnilo se ho 108 mužů cvičících, 103 muži ve slavnostních uniformách, 9 žáků a dokonce 14 cvičících žen a pochopitelně plno diváků a zvědavců.
Po podepsání prezenční listiny seřadil okrskový dozorce Josef Šubrt všechny zúčastněné sbory před hostincem do čtyřstupů a za zvuků hudby odpochodovali na cvičiště za vsí. Tam se pod kontrolou župního výboru konaly zkoušky. Poté se všichni odebrali do spolkové místnosti v hostinci, kde proběhla řádná valná hromada župy. Po obědě přešel průvod hasičů k pomníčku padlých vojínů ve světové válce, na všechny zapůsobil svým proslovem přítel Josef Šubrt i přednes básničky „Český hasič“ Bělou Krchovovou. Slavnost u pomníčku byla ukončena národní hymnou.
V dalším odpoledním programu byl opět hasičský poplach. Za deset let technika postoupila již o něco kupředu, a tak hasiči z Mostiště předvedli hašení pomocí motorové stříkačky. Pak ještě cvičily děti a ženy a na závěr předvedli samaritáni ukázku obvazů rúzných poranění ruky, hlavy a nohy.
Na úplné ukončení programu předvedli hasiči zajímavé seskupení se žebříky za zvuků národní hymny na vrcholu s rozvinutou státní vlajkou. Právě z této ukázky pochází naše fotografie. Uznejte sami, není to úctyhodný výkon?

Autor: kafe
Župní sjezd hasičů 1931.jpg

Komentáře