Z Á P I S z výrobního výboru projektu DSP/PDPS na akci: „Polní cesta – část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic“

Zápis z výrobního výboru projektu DSP/PDPS na akci: „Polní cesta – část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic“ konaného dne 6.9.2022, na Obecním úřadě Němčovice, Němčovice 37a, 338 29 Němčovice, okres Rokycany

Komentáře