Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový

V důsledku kalamitního výskytu lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesních porostech v Plzeňském kraji vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa stanovené jim lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

Celý dokument: Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa

Komentáře