Výstraha – velmi silný vítr


Doporučení ke zmírnění následků velmi silného větru:
– Je předpovídán intenzivní nebezpečný jev s extrémním stupněm nebezpečí. Je proto nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba sledování informací o meteorologické situaci. Lze očekávat materiální škody na velkém území a ohrožení životů.
– Pro omezení škod na majetku je nutno zabezpečit okna, skleníky, lehčí věci, ukotvit stavební jeřáby apod.
– Doporučuje se omezení pohybu venku. Je nutno nezdržovat se zejména v okolí vyšších a starších budov a v blízkosti větších stromů. To platí i pro pobyt v autě. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách. Silný vítr také významně ztěžuje chůzi a dýchání.
– Doporučuje se omezení jízd autem. V případě jízdy je nutno přiměřeně snížit rychlost. Náhlý boční náraz větru může automobil učinit neovladatelným, případně jej vytlačit ze silnice nebo převrátit. To platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto a kamion.
– Dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, zásadně se k nim nepřibližujeme.
– Lze očekávat omezení v dopravě, možnost výpadků elektrického proudu, polomy v lesích.
– V případě podmáčeného terénu může dojít k vyvracení stromů.

Zdroj: POVOĎNOVÁ SLUŽBA CPP-PRAHA
19.1.2007 044.jpg

Komentáře