Výstava Má vlast 2009


Výstava fotografií o zvelebování prostředí vesnic, měst a krajiny se uskutečnila tuto sobotu v budově starého purkrabství v Praze na Vyšehradě. Svůj banner zde měla i naše obec.
Příklady dobré praxe ze všech krajů ČR jsou prezentovány vždy o prvním jarním víkendu na slavnostním setkání zástupců krajů a veřejnosti na Vyšehradě. V budově starého purkrabství probíhá výstava fotografií zdařilých akcí provedených za účasti místních obyvatel. Své oceněné proměny předvádějí také vesnice a města, která reprezentovala Českou republiku v evropské soutěži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy. Setkávání jsou místem pro výměnu zkušeností a dobrých nápadů, pro navázání kontaktů a pochvalu dobré práce.
Doprovodný program zajišťuje kraj, který setkání v daném roce spolupořádá. Součástí programu je výsadba potomka památného stromu z tohoto kraje na Vyšehradě.
Ročník 2009 probíhal za podpory Jihočeského kraje, pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly. Spolupracovala Národní kulturní památka Vyšehrad. Součástí expozice byla ochutnávka krajových specialit.
Zdroj: Asociace Entente Florale CZ
Nemcovice4.jpg

Komentáře