Vysokorychlostní bezdrátový internet v obci


Téměř tři sta žadatelů mělo zájem o dotaci od Ministerstva informatiky na „Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu. Mezi dvaceti sedmi vybranými je naše obec. Během léta bude vybudována a nejpozději v září zprovozněna bezdrátová vysokorychlostní síť pro přístup do internetu s využitím dalších služeb dle standardu WiFi v pásmu 2,4 GHz. Celkové náklady akce budou 160 tis. Kč. Tento projekt zajišťuje širokopásmové služby v méně osídlených oblastech. Signálem pro vysokorychlostní přístup k internetu bude pokryto cca 90% obyvatelstva v obou částech naší obce. Sekundární výstup projektu počítá se zvýšením počítačové gramotnosti, v přímé vazbě na zvýšení kvality a současné snížení ceny internetového připojení. Součástí instalace bude i server s operačním systémem Linux, který bude sloužit jako datový a aplikační server pro služby poskytované obcí – těmito službami bude e-government systém, elektronická knihovna, elektronická kronika a další. Náklady na provoz sítě (bez internetu) budou hrazeny z rozpočtu obce, zcela určitě ve zkušebním provozu. Dobrá zpráva, nemyslíte?

Autor: kafe
phpqeyz1X_180x180_12522.jpg

Komentáře