Výsledky výběrového řízení na podporu vysokorychlostního internetu


Výsledky výběrového řízení na podporu vysokorychlostního internetu:

Ministerstvo informatiky vyhlásilo v říjnu 2005 výběrové řízení na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu pro rok 2006.

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo informatiky obdrželo celkem 293 zásilek s projekty a žádostmi o poskytnutí podpory v roce 2006. Na základě doporučení Fóra pro vysokorychlostní přístup k internetu, s přihlédnutím k možným rizikům narušení hospodářské soutěže a neslučitelné veřejné podpory, vybrala ministryně informatiky Ing. Dana Bérová dne 6. února 2006 níže uvedené projekty.

Ostatní projekty byly vyřazeny z formálních důvodů, vyloučeny pro nesplnění základních kritérií nebo shledány jako nesplňující zadání výběrového řízení (nebyly doporučeny fórem nebo neobdržely dostatečný počet bodů podle dílčích hodnotících kritérií). Konkrétní finanční částky budou zveřejněny po ukončení jednání s vybranými subjekty.
Zdroj: Ministerstvo informatiky České republiky
biuro042.jpg

Komentáře