Vyrozmnění katastrálního úřadu o provedení změny v katastru nemovitostí

Rozhodnutím sp. zn. OR-5/2012-408 byla schválena změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím obce Němčovice a Kamenec u Radnic.
Oznameni_Z_1551_2012_Obec_Nemcovice.jpg

Komentáře