Výroční valná hromada SDH 2007


Zapisovatel: Petr Ferschmann
Ověřovatelé zápisu: Michal Nový, František Spal
Zahájení výroční valné hromady – starosta SDH František Solar

• Návrh a schválení programu jednání
• Zpráva starosty SDH

• SDH 32 má členů
• Okrsková soutěž 2008 bude v Němčovicích počátkem května (kvůli západočeské lize). Valná hromada v Němčovicích 2.2.2008
• Zasedání okrsku v Němčovicích 18.1.2008 od 19:00 hodin
• Starosta SDH zajistí přesný termín okrskové soutěže

Hlasování:
• pan Jiří Ježek bude v okrsku č. 12 členem okrskového výboru • 19 PRO • 2 ZDRŽELI • 0 PROTI
• náhradníkem za velitele Davida Vaška na jednání rady velitelů bude Jan Bílek (David přislíbil, že bude na radu chodit) • 21 PRO • 0 ZDRŽELI • 0 PROTI

Jiří Nový – zpráva pokladníka
Počáteční stav pokladny k: 9 074,- převod z loňského roku, stav k 8. prosince: 4 879,- Kč

Jitka Ferschmannová – zpráva hospodáře
POčáteční stav na účtu 18 000,- z loňského roku,
29 213,- Kč na účtě k 8. 12.

Karel Ferschmann – zpráva starosty obce
• Družstvo hasičů ZČHL předloží nový návrh na nové dresy. Obec pak tyto zakoupí.
• stavba nové hasičské zbrojnice (začátkem ledna bude pod střechou)
• Tatra 148 jako cisterna pro dopravu vody k velkým požárům (17 m3 vody)
• ZHS Rokycany uvažuje se o zařazení Němčovic do JPO III
• obec objednala další techniku od AČR

František Solar, starosta SDH

Plán práce na rok 2008
* pomoc při stavbě hasičárny
* připravit okrskovou soutěž 2007 – kompletně – požární útok + překážková dráha + štafeta
* údržba a oprava techniky
* výcvik požárního mužstva
* západočeská liga
* kulturní akce
* masopust ve spolupráci s obcí
* stavění máje ve spolupráci s obcí
* oslavy okolních sborů
* výročí členů
* návrh na udělení vyznamenání za zásluhy

Usnesení VVH SDH Němčovice:
schvaluje se
* zpráva velitele SDH
* hospodaření SDH za rok 2007
* doplnění okrskového výboru o p. Ježka
* za Davida Vaška do rady velitelů jako náhradník Jan
Bílek
* plán práce na rok 2008
bere na vědomí
* zprávu starosty obce Němčovice
* zprávu z porady starostů 23. 11. v Cheznovicích
pověřuje starostu SDH
* navrhnout výměnu velitelů do 31. 12. 2007
* svoláním výboru SDH 29. 12. 2007
* jednáním o JPO III

Zapsal: Petr Ferschmann

Autor: fersch, kafe
8.12.2007 005.jpg

Komentáře