Výr velký si jako své bydliště vybral němčovickou náves


Handicap = z angl. překážka, vada, postižení.
Konkrétní informace: Ve voliéře je dospělá (dvouletá) samice Výra velkého, pacient Záchranné stanice živočichů v Plzni. Byla nalezena zraněná dne 2.8.2006 u obce Kopidlo u Plas, po sražení projíždějícím autem při lovu potkanů. Měla tříštivou zlomeninu křídla, které muselo být amputováno a zlomenou spodní čelist zobáku. Zranění jsou takového charakteru, že nemůže být vrácena zpět do přírody a bude odkázána až do smrti na pomoc člověka. Samice je očipována a k jejímu chovu musí být speciální povolení a vyjímka. O její chov se bude starat Obec Němčovice, která má výra velkého ve svém znaku, ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů v Plzni. Obec Němčovice je také sponzorem chovu výrů v Zoologické zahradě v Plzni.
Obecné informace:
Výr velký (lat. název Bubo bubo)
Noční pták z čeledi puštíkovitých. Je uveden na seznamu zvláště chráněných druhů ptáků ČR jako ohrožený druh. Je největší evropskou sovou. Rozšířen je téměř v celé Euroasii.Samice jsou zřetelně větší než samci. Délka těla se u dospělce pohybuje obvykle mezi 60 – 70 cm, rozpětí křídel je okolo 170 cm, výjimečně může dosahovat až 200 cm. Hmotnost se pohybuje obvykle mezi 1800 – 3000 g, obzvlášť velcí jedinci však dosahují hmotnosti až 4 kg. Loví v noci a není příliš vybíravý. Kořistí jsou zejména hlodavci, zajíci, králíci, ale i lišky, kuny, jiné sovy a ptačí dravci, s oblibou loví také ježky. Koncem března, počátkem dubna snáší samice 2 až 4 téměř kulatá, čistě bílá vejce. Na vejcích sedí samice. Mláďata se líhnou asi po 35 dnech. Výr velký se vyskytuje prakticky na celém území našeho státu. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek, tedy i Berounky. Na začátku 20. století byl u nás přímým pronásledováním téměř vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dosáhnout pomalého zvyšování početnosti. V současné době je chráněn zákonem, Evropskou úmluvou CITES, je uveden v Červené knize ohrožených druhů IUCN.

Autor: kafe
13.1.2007 007.jpg

Komentáře