Výměna občanských průkazů

Upozorňujeme,
Že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelnýh údajů vydaných do 31. prosince 1994.
V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti “bez omezení” nebo “platnost prodloužena bez omezení”.


Konec platnosti občanských průkazů k 31. prosinci 2005
se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936

Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2005.

Komentáře