Vyhláška obce Němčovice

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 1 / 2017

Vyláška mění výši ročního poplatku z 500 Kč na osobu/rok na 700 Kč na osobu/rok, a to z dúvodu zvýšení ceny za odvoz odpadu a jeho likvidaci. Více informací najdete v bodu 4/1 dokumentu Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 11/2017

Poplatek je splatný vždy do 31. března toho kalendářního roku, na který se poplatek vztahuje.

Celý dokument: Vyhláška obce Němčovice č. 1-2017

Komentáře