Vyhláška Finančního úřadu v Rokycanech

o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009, za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště nebo pouze nemovitost v obci Němčovice, nebo pro poplatníky nebydlící v obci, ale mající zde všechny nemovitosti.
SWScan00073.jpg

Komentáře