Vyhláška Finančního úřadu v Rokycanech

o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 v obci Němčovice. Do seznamu mohou poplatníci nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Němčovicích do 28. května 2010.

Vyvěšeno: 27.4.2010

Komentáře