Výbor okrsku č. 12 zasedal


Na programu jednání byla kontrola plnění minulých usnesení, zpráva o hospodaření v roce 2007, příprava výroční valné hromady, plán práce na rok 2008, příprava okrskové soutěže v požárním sportu a další. Jednání okrsku, které se sešlo se 100% účastí, řídil Jan Pecháček, zapisoval Jiří Ježek. Dlouhá diskuze přítomných byla o němčovické Tatře, zajištění překážek, liblínské hasičárně, o kontrolách obcí pracovníky HZS Rokycany, ad. Závěrem vyjádřil předsedající J. Pecháček radost nad tím, že po dlouhé době začíná okrsek táhnout za jeden provaz, mluvil o zvýšené aktivitě hasičů a všem poděkoval za pomoc.
Závěrem nutno podotknout, že tento stav opravdu existuje a je to dobrý signál pro jednotlivé obce, protože hasiči a hasičky jsou v současné době v obcích opravdu jedni z mála, který dobrovolně a nezištně pracují ve prospěch ostatních.

Autor: kafe
Zdroj: Výbor okrsku č. 12
8.5.2006 003-1.jpg

Komentáře