Všimli jsme si, že …


Rokycanská nemocnice a.s. umístila ve vchodu do areálu tabuli, na které děkuje těm, kteří jí pomáhají. Mezi jmenovanými nechybí ani Obec Němčovice, která nemocnici na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zaslala menší finanční příspěvek. Myslíme si však, že by na tabuli mohlo být více těch, kteří by pomoci mohli, zvláště těch bohatších.

Autor: Karel Ferschmann
Ferschmann XXXVI 002.jpg

Komentáře