Všem uživatelům obecní internetové sítě NE-NET


Vážení uživatelé,

Obecní úřad Němčovice jako provozovatel obecní internetové sítě NE-NET Vás žádá o účast na školení, na kterém budete seznámeni s novými pravidly užívání této sítě. Ke stanovení „Provozních podmínek pro uživatele“ (zabezpečení a ochrana sítě, zamezení vstupu cizích osob, nežádoucí stahování objemných souborů, předávání přístupových dat třetím osobám ad.) jsme byli nuceni přistoupit po zkušenostech získaných tříletým provozováním sítě.

Ten, kdo má zájem využívat i nadále připojení k obecní síti NE-NET, zajistí na tomto školení účast osoby starší osmnácti let, která bude odpovědná za připojení PC ve Vašem domě a která převezme uživatelská hesla. Účast dalších Vašich osob vítána. Užívání internetové sítě NE-NET bude i nadále bezplatné.

Program školení:
ing. Jakub Ferschmann, správce sítě:
– Současný stav sítě
– Postup při řešení problémů s připojením
– Vytvoření e-mailové informační konference
– Sdílená konektivita, ochrana sítě

Karel Ferschmann, starosta:
– Provozní podmínky pro uživatele
– Používání webových stránek obce
– On-line přenosy z jednání zastupitelstva

Na výběr máte tyto termíny školení: (místo konání: klubovna Hasičského domu v Němčovicích)
Pátek, 19. února od 19 hodin
Sobota, 20. února od 14 hodin
Pátek, 26. února od 19 hodin
Sobota, 13. března od 14 hodin

Přihlášku s vyznačením data školení, kterého se zúčastníte, zasílejte včas emailem na adresu starosta@nemcovice.cz, nebo SMS zprávou na tel. 603 315 320. Upozornění: Vaše neúčast na jednom z těchto školení bude znamenat odpojení od sítě!!

S pozdravem
Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 2. února 2010

Ne-Net.jpg

Komentáře