Všem obyvatelům Němčovic a Olešné mnoho štěstí v roce 2005.


Vážení spoluobčané,

máme za sebou rok 2004. S čistým svědomím ho mohu za obce Němčovice a Olešná označit jako úspěšný. Věnovali jsme se spoustě záležitostí, které prospějí obci, a které obohatí život v ní. Nezanedbali jsme společenský život, udržovali jsme tradice. Na činnost sportovních a společenských spolků můžeme být hrdí. Němčovice uspěly v soutěži Zlatý erb, kdy jsme si odnesli 1. místo za elektronické služby a 2. místo za webové stránky. Poctou je Cena veřejnosti v Plzeňském kraji i v České republice. V opomnění nezůstala podpora podnikání, podpora bydlení. Snaha o zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury také nevyšla naprázdno. Radost jsme jistě udělali nejmenším občanům, kteří teď mohou dovádět na novém hřišti. Co nás v novém roce čeká? Je třeba dokončit a zkolaudovat kořenovou čističku odpadních vod a vestavbu dvou bytů. Vyřešit musíme problém s vodou v koupališti zřízením nového vodovodního zdroje. Vybudovat musíme kanalizační přípojky pro nové parcely. Důležité bude zajistit prostory pro obecní knihovnu s internetem pro veřejnost. Věřím, že se nám veškeré plány podaří realizovat, a přeji všem obyvatelům Němčovic a Olešné mnoho štěstí v roce 2005.

Karel Ferschmann, starosta obce

Autor: Karel Ferschmann, starosta obce
starosta obce .jpg

Komentáře