Volby do krajského zastupitelstva 2008

Rokycansko bude v pětačtyřicetičlenné instituci zastupovat pět mužů (Miroslav Jaroš za ODS, Václav Koubík, Jan Neoral, František Bláha za ČSSD i Stanislav Rampas za Koalici pro Plzeňský kraj) a jedna žena (Zdeňka Lišková za KSČM).
………………………..

Výsledky volebního okrsku č. 1 Němčovice:

Celkem voličů 93, z toho volilo 52, účast 56,5%. ODS 65,3%, ČSSD 25%, KSČM 5,7%, SD-SN 1,9%, SDŽ 1,9%.
………………………..

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
v obci Němčovice

Datum: 17. a 18. října 2008 (pátek, sobota); první den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00. Druhý den voleb začíná v 8.00 a
končí ve 14.00 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 5.října 2008

………………………

Zápis z jednání

Okrsková volební komise, okrsek č. 1 Němčovice

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro volby konané ve dnech 17. a 18. října 2008, podle § 15 písm. 4) zákona, svolal starosta v pátek, dne 26. září 2008 od 17 hodin v kanceláři OÚ první zasedání okrskové volební komise.

Přítomni:
Členové komise: Marie Nová, Marie Solarová, Jana Kratochvílová, Danuše Pavelková, ing. Jakub Ferschmann (ODS)
Zapisovatel: Jiřina Vašková
Obecní úřad: starosta Karel Ferschmann

Členové komise v úvodu zasedání složili slib podle §22 odst. 1 zák.:

Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.

Členům komise byly předány písemné materiály k volbám do krajského zastupitelstva.

Byla provedena volba předsedy a místopředsedy OVK losem takto:
Předseda: ing. Jakub Ferschmann (ODS)
Místopředseda: Danuše Pavelková (nez.)

Skončeno v 17,30 hod.

…………………………………..

Věc: Delegování členů okrskové komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro volby konané ve dnech 17. a 18. října 2008, podle § 17 odst. 2 zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, nar. 28.12.1966, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové komise v Němčovicích, okres Rokycany

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 25. září 2008

…………………………………..

Do okrskové volební komise v Němčovicích, delegovala Občanská demokratická strana ing. Jakuba Ferschmanna.

Zmocněnec ODS, Jiří krofta, Příchovice 26, 334 01 Přeštice

…………………………………..

Školení členů okrskových volebních komisí k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 17. a 18. října 2008 se koná ve velké zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu v Rokycanech (bývalý okresní úřad), ve středu 1. října 2008 v 8,30 hodin.

…………………………………..

Věc: Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro volby konané ve dnech 17. a 18. října 2008, podle § 17 odst. 6 zákona

jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37

zapisovatelkou okrskové volební komise
pro volby do zastupitelstev krajů

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 6. září 2008

………………………………………

Věc: Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro volby konané ve dnech 17. a 18. října 2008, podle § 15 písm. c) zákona

stanovuji
minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 18. srpna 2008

phpyrGhJv_180x180_25327.jpg

Komentáře

Nezařazené