Volby do EP: Stanovení minimálního počtu členů OVK

Věc: Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 16 písm. c) zákona

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 19. března 2014

Komentáře