Voda v Berounce


Teploty nad nulou a následné odtávání sněhu působí starosti všem v blízkém okolí řeky. Hladina Berounky stále stoupá i když to zatím není nijak dramatické. Drží se jakžtakž v korytě a jen někde se místy vylévá z břehů. Hukot vody na jezu je ale zlověstný. Teprve tady se ukazuje, jakou sílu může mít voda. Bohužel, řeka také sebou přináší spoustu odpadků, různých trámů, palivového dříví, ale občas i vyvrácené stromy. Snadno se pak může stát, že naplaveniny ucpou velkou vodou snížený profil nějakého mostu nebo lávky a na malér je zaděláno. V Olešné se zatím voda vylila jen trochu na cestu u chaty pana Boubalíka. Naši hasiči pravidelně situaci u řeky monitorují.
015.JPG

Komentáře