Vlajka pro Tibet


V neděli, 10. března 2013 zavlála na budově obecního úřadu v Němčovicích již podesáté vlajka Tibetu. V rámci této mezinárodní kampaně jsme si připomněli 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, systematicky potlačovaná svoboda slova, politické a náboženské vyznání, národní a kulturní identita. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání, právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
001.JPG

Komentáře