Veselé Vánoce přejí hasiči a hasičky z Němčovic


Prosincové dny roku 2007 plynou rychlým tempem. V jeho závěru pak přichází obvykle bilancování odvedené práce. Naši hasiči určitě nemusí být nespokojeni, protože v poslední době patří mezi nejaktivnější sbory v okrese. To však neznamená, že už nebude příští rok co dělat. Bude třeba opět přiložit ruku k dílu – při údržbě a opravě techniky, při stavbě nové hasičské zbrojnice, v účasti a výsledcích v soutěžích v požárním sportu atd. Určitě by všechny potěšilo, kdyby se podařilo v příštím roce konečně vylepšit dosud nejlepší dosažený čas (3B, sklopky) 23,61 vteřin.
17.5.2006 005.jpg

Komentáře