Veřejná vyhláška (zjišťování průběhu hranic pozemků)

oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v kat. území Olešná u Radnic a v části kat. území Újezd u Svatého Kříže.

Vyvěšeno: 10.10.2008
Sejmuto:

Komentáře