Veřejná vyhláška – soustava domovních čistíren odpadních vod

Městský úřad Rokycany schvaluje stavební záměr stavby domovních čistíren odpadních vod v obci Olešná. Podrovnosti k tomuto rozhodnutí najdete v dokumentu přiloženém níže:

Komentáře