Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení společného řízení

Obec Němčovice podala dne 1.10. 2018 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a o povolení k nakládání s vodami na stavbu: Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic (obec Němčovice).

Více si přečtěte v přiloženém dokumentu: Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Komentáře