Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného řízení

Obec Němčovice podala dne 11.2. 2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: Němčovice-kanalizace-západní část, stoky A3 a A3a.

Komentáře