Veřejná vyhláška – oznámení o odvolání

Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)

Otevřít přílohu…

Komentáře