Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje veřejnou vyhláškou, že dne 21. srpna 2008 od 10 hodin proběhne ve velkém sále Plzeňského Prazdroje v Plzni, veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje s odborným výkladem.

Dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje PK je na Portále Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz v sekci Region a jeho rozvoj > Územní plánování > Zásady územního rozvoje PK >

Vyvěšeno: 4. července 2008
Sejmuto:

Komentáře