Veřejná vyhláška o oznámení o místě uložení písemnosti

Finanční úřad v Rokycanech oznamuje, že v jeho úřadu je uložena písemnost č.j. 45944/10/150900402251, jejímž příjemcem je daňový subjekt Vítězslav Sládeček, nar. 1960, Němčovice 37. Uloženou písemnost je možno vyzvednout ve dnech pondělí, středa od 8 do 17 hodin v kanceláři č. 313.

Poslední den patnáctidenní lhůty určené k vyvěšení se považuje za den doručení.

Vyvěšeno dne. 20.7.2010

Komentáře