Veřejná vyhláška krajského úřadu Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území. Více najdete v přilořeném dokumentu: Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Komentáře