VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1002327/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002328/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002329/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002330/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002331/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002332/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002333/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002334/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002335/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002336/15/2300-11460-401159,
hromadný předpisný seznam čj. 1002337/15/2300-11460-401159,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.

Kasl Roman
ředitel Finančního úřadu
pro Plzeňský kraj

Vyvěšeno: 2.5.2015

Komentáře