Veřejná vyhláška

Městský úřad v Radnicích. stavební odbor oznamuje zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání na ústní jednání.
Stavebník Obec Němčovice podala dne 11.4.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „Garáž OÚ a přístřešek na parkování“ na pozemku stpč. 102 a ppč. 417/2 v obci a katstrálním území Němčovice.
Stavební úřad nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den 27. května 2008 (úterý) v 10,00 hodin na místě stavby.

Hana Brabcová, vedoucí SÚ

Vyvěšeno: 5. května 2008
Sejmuto:
6.5.2007 005.jpg

Komentáře