Václav Kratochvíl


Šedesátiny oslavil v kruhu své rodiny, pan Václav Kratochvíl z Němčovic. Přišli mu popřát také přátelé ze ZO ČSCH Terešov, kde je jubilant členem, popřát přišel také starosta obce. Oslavenci přejeme všichni především hodně zdraví, štěstí, životního elánu. Na fotografii je to ten uprostřed! Ostatní jsou vnoučata.
30.8.2007 007.jpg

30.8.2007 004.jpg

Komentáře