V regionu vyrostou solární elektrárny


Rokycansko – Netradiční zdroje elektrické energie se stávají magnetem i na Rokycansku. Mají o ně zájem občané, ale i ponikatelské subjekty, které kvůli založení fotovoltaických (FVE) elektráren oslovují obce.
V současnosti o souhlas k jejich výstavbě požádal v rámci změn územního plánu Kamenný Újezd, dále Němčovice, Příkosice a Mlečice.

Podle informací odboru životního prostředí situace vypadá následovně: „V Kamenném Újezdě návrh znovu překreslili, zmenšili zamýšlenou plochu FVE a věc je v jednání,“ informoval Jan Engler, mluvčí MěÚ Rokycany (coby úřadu s rozšířenou pravomocí). „Pro Němčovice,“ uvedl dále, „Agentura ochrany přírody zpracovává posudek vlivu stavby na krajinný ráz a také vyjádření k záměru. Roli v tom sehrává zpracovaná Studie ochrany krajinného rázu na území Přírodního parku Horní Berounka. Tam Němčovice spadají,“ dodal.

Příkosice a Mlečice už ke svým záměrům obdržely zamítavá stanoviska. Podobně už dříve i Přívětice, ale stavba solárních elektráren byla v předchozím kole naopak povolena v Újezdu u Sv. Kříže, Oseku a ve Strašicích.

Se zamítnutím začlenění FVE do územního plánu obce jsou nespokojeni Mlečičtí. V úterý se k záležitosti v Plzni uskuteční další jednání. „Kraj už nám záměr dvakrát shodil ze stolu, že by šlo o velký zábor zemědělské půdy. Přitom třeba kolem Prahy všude vyrůstají obchoďáky. Tady jsou problémy, i když by se půda nezničila,“ uvedl starosta Jaromír Křejdl. Domnívá se, že postavením elektrárničky by pro obec odpadlo nebezpečí přerušení dodávek proudu. Navíc pro Mlečice do začátku očekává podíl na zisku firmy. „Pokud by se elektrárna osvědčila, necháme si postavit svou a budeme ji i provozovat,“ svěřil se Křejdl s plány do budoucna.

Pro vybudování obdobného zařízení jsou i v Němčovicích. „Finanční zisk bychom z elektrárny přímo neměli, ale užitek ano. Kdyby stála na kopci nad obcí, kde bývá kukuřičného pole, aspoň by z něj Němčovice při deštích přestala zaplavovat přívalová voda,“ míní starosta Karel Ferschmann. „Přestože pozemek musí být v územním plánu vedený jako výrobní, půda by se stojany, které fotovoltaické články drží, nijak neznehodnotila a šlo by o zábor na dvacet let,“ doplnil.

Peněžní přínos, ve výši milionu ročně, by naproti tomu Němčovicím vynesla větrná elektrárna nad přidruženou Olešnou. S ČEZem už zahájili dohadovací řízení.

Osečtí, na základě zkušeností několika občanů se solárními panely, považují FVE za nezávadnou pro životní prostředí a navíc finančně přínosnou. Hlavně kvůli přislíbenému sponzoringu vlast– nické firmy. „Elektrárna zatím ještě nevyrábí, k přesné dohodě o financích proto nedošlo. Na stanovišti za obcí jsou ale už připravené stojany pro osazení panelů, čeká se jen na počasí,“ řekl nám starosta Jaroslav Peroutka.

K sympatizantům využití obnovitelných zdrojů energie, v tomto případě opět solární, se pondělkem přidaly i Rokycany. Zastupitelé totiž schválili záměr umístění FVE v katastru města. „Kvůli její stavbě nás oslovilo hned několik firem. Měli zájem o území bývalé skládky v Němčičkách. Vzhledem k tomu, že na rekultivaci plochy nám poskytl dotaci Fond životního prostředí, museli jsme ho nejdříve požádat o vyjádření. Pokud nedojde k narušení těsnícího pláště skládky, nic proti elektrárně nenamítají,“ vysvětloval starosta Jan Baloun.

Odbor rozvoje města teď má za úkol dát záměr zastupitelstva co nejdříve ve známost.

Autor: Božena Šopejstalová
Zdroj: Rokycansý deník
tit450-1.jpg

Komentáře