V hlavní roli opět kukuřice.


Odpolední přívalový déšť dnes opět spláchl ornici a bahno z kukuřičného pole osetého nad obcí Olešná přímo do vsi. Tento pravidelně se opakující jev na přelomu května a června, již řadu let působí lidem v obci škody a na vině jsou jednoznačně hospodařící zemědělci. Každý obyčejný sedlák ví, že širokořádkové plodiny, především kukuřice, nejsou schopny v tomto období prokořenit povrch pole a uchránit tak před vodní erozí to nejcenější, co na poli je – ornici. Náš platný územní plán určil výměru povodí nad obcí Olešná o velikosti 140,4 ha a v rámci veřejně prospěšných opatření měly být tyto pozemky převedeny do drnového fondu. Jenže úředníky orgánů ochrany půdního zemědělského fondu tento problém netrápí a závazný dokument je v této věci od roku 2005 u ledu a to přesto, že je starosta k provedení těchto úředních úkonů opakovaně vyzýval. Kdyby nařídili zemědělcům osetí pozemků nad obcí travinou, případně alespoň víceletými pícninami, byly by škody prudce tekoucí vodou při přívalových deštích minimální. Kdyby úředníci byli za svou nečinnost vedeni k odpovědnosti za vzniklé škody, kdyby zemědělci byli vedeni za způsob hospodaření k odpovědnosti za vzniklé škody, možná bychom dnes už tento článek nepsali. Kdyby, kdyby, kdyby. Nikoho u nás nezajímá, že škody na svém majetku způsobené vodou a bahnem, platí občané ze svých kapes, případně jejich pojišťovny (pokud pojištěni vůbec jsou) a také pak stát z kapes daňových poplatníků – tedy nás všech. Je totiž nezpochybnitelný fakt, že ovlivnit vodohospodářské poměry v krajině mohou především zemědělci. Jenže – dokud se tento problém veřejně nepojmenuje a nevyřeší legislativně na kompetentních místech, budou zemědělci sít kukuřici na kopec každý rok a na ostatní budou dělat dlouhý nos. A kdo neměl bláto ve skříni, neví o čem je řeč.

Němčovice, část Olešná dne 3.6.2008, v 16 hodin

Autor: kafe
3.6.2008 007.jpg

Komentáře