Usnesení – dražební vyhláška Č. j. 121 EX 3272/11-75

Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu pro Prahuzápad
ze dne 13. 6. 2011, č. j. 6 EXE 8289/2011-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 25. 5. 2005, č. j. 385/05, a podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 13. 7. 2005, č. j. 282/05, a podle
vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 18. 4. 2007, č. j. 126/07, a podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 11. 6. 2008, č. j. 260/08 ve věci rozhodl takto: vydává dražební vyhlášku.

Otevřít přílohu…

Komentáře